Bibelundervisning og forkynnelse lokalt

Asbjørn Kvalbein reiser og deltar med bibelundervisning ved enkeltmøter og i helger. Han kan ta for seg temaer eller skriftavsnitt, forklare og aktualisere.

Han vil gjerne arbeide med nye emner og er åpen for ønsker.

Han kan også delta som andaktsholder i foreninger, eller som foredragsholder eller kåsør ved formiddagstreff.

Ta kontakt på telefon, tekstmelding eller mail om du har ønske om besøk.

Ved å sjekke denne linken, kan du finne ut hvor og når han allerede har tatt på seg oppdrag.

http://noreapastoren.no/article/article/21419