Flekkerøy Media

I foreningen Flekkerøy Media har Asbjørn Kvalbein vært aktiv fra den kom i gang i 2008. Programmet «I Pottemakerens hus» sendes hver mandag kl. 1930 på Visjon Norge http://www.visjonnorge.com/ med reprise et par ganger i løpet av samme uke.

Visjon Norge sender via Riks-TV og flere kanalleverandører, samt direkte på internett.

Her er det intervjuer ved Rita Aasen, kristen sang ved forskjellige gjester, og et andaktsinnslag av Asbjørn Kvalbein.

«I pottemakerens hus» er produsert av Flekkerøy Media, som er en forening av venner som arbeider for kristen forkynnelse på tv.

Foreningen har sin base i Flekkerøy bedehus, Kristiansand. Rita Aasen er daglig leder, Gabriel Edland er styreformann, og Asbjørn Kvalbein er med i styret.