Her er bøker Asbjørn Kvalbein har skrevet

God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære. Institutt for Journalistikk – Høyskoleforlaget. Nå: Cappelen Damm, 1999. EAN-kode 9788271471903. Kan bestilles i bokhandlene, for eksempel Haugenbok, se her.

Trygg i dag, andaktsbok, publisert i 2008, se nærmere om den her

Trygg i dag, den samme andaktsboka i stor skrift, presentert her

Ung tro, andaktsbok for tenåringer, presentert her

Verdier for livet. 365 ettertanker, les mer om den her

Nærmere. Andaktsbok, nærmere opplysninger her

Glede for dagen. Bordkalender, mer opplysninger her

Du kan bli hjulpet. Bildeandakter, presentert her

Kalt ved navn. Lydbok, sammen med Rita Aasen, presentert her

Journalister kommuniserer. Institutt for journalistikk 1987. Kan leses på skjerm ved å søke i Nasjonalbiblioteket. Tilgjengelig for norske IP-adresser.

Les Bibelen på ett, to, tre eller fire år. Bibelleseplan, Lunde 1990. Tilgjengelig digitalt i Nasjonalbiblioteket.

Tony: fra kommando-soldat til Kristus-vitne. Biografi. Lunde 1987. Kan leses digitalt i Nasjonalbiblioteket.

Vinger av sølv. Sitatsamling. Lunde 1994. Digital tilgang for norske IP-adresser på Nasjonalbiblioteket.

Medieetikk: håndbok for avis, blad, radio, fjernsyn. Gimlekollen Mediasenter 1990. Tilgjengelig digitalt på Nasjonalbiblioteket.

Åndens frukt. Ti bibeltimer. Lunde 1990. Digitalt på Nasjonalbiblioteket.

Etisk oppslagsbok. Redigert sammen med Sverre Bøe og Egil Sjaastad. Lunde 1984. Tilgjengelig i digital form på Nasjonalbiblioteket.

Ei livselv av lukke. Festskrift til Trygve Bjerkrheim. Gry forlag 1974. Digitalt på Nasjonalbiblioteket.

Minnebok fra 1900-tallet. Lunde 1999. Nasjonalbiblioteket, digitalt.

Levende pietister. Lunde 1975. Nasjonalbiblioteket, digitalt

De vakreste salmene. Tekst og bilder. Lunde 1998. Nasjonalbiblioteket, digitalt

Åtte dager i april. Billy Graham Euro TV’70 Redigert av AK. Gry forlag 1970. Digital form i Nasjonalbiblioteket.

Dagens glede og oppmuntring. Spiralkalender. Lunde 1993. Digital form i Nasjonalbiblioteket

Kallet først: misjons-hverdag i korte artikler. Redigert av AK. Lunde 1976. Digitalt i Nasjonalbiblioteket.

BibelOrd. Ord, navn og begreper i Den hellige skrift. Norsk Bibel 1992. Kommet i stadig nye utgaver. Se mer om den her.

Glansen av livet. Arven fra Trygve Bjerkrheim. Lunde Forlag 2008. Utsolgt fra forlaget. Tilgjengelig i enkelte bokhandler.

Friske muligheter. Korte lesestykker. Lunde Forlag 2010. Ny utgave 2017.

Bibelen Ressurs. Norsk Bibel med forklaringer, kart og bibelordbok. Redigert av AK sammen med Enok Kråkenes. Les mer om denne boka her

Samlede verker, av Trygve Bjerkrheim Redigert sammen med Reidun Lindheim. Foreligger i fem store bind. Kan leses digitalt på Trygve Bjerkrheims Venners hjemmeside, se her.

Nådegavene – til felles beste, sammen med Yngve Litleskare Leine. En kortfattet bok om nådegavene. Kan kjøpes ved henvendelse til forfatterne – så langt opplaget rekker.