Litterær konsulent

Asbjørn Kvalbein har vært formidler, rådgiver og konsulent ved en rekke bokutgivelser.

I 2014 var han medhjelper ved disse utgivelsene:

Else Lien Krogedal: Alene i krig og fred. Lunde Forlag

Arnold Petersheim: Mellom himmel og ord. Min muntre livsreise med Vårherre og alskens kjendiser. Teatertjeneste.

I 2016 utga han boken av Erik Kjebekk: Dei bar fram visjonen. Pionerar i Norsk Luthersk Misjonssamband. Den er utgitt på Mult Kommunikasjon og kan bestilles direkte fra forfatteren erik.kjebekk@gmail.com.

Fjorten år som redaktør og forlagssjef i Lunde Forlag har gitt erfaring med bokutgivelser. Tjenesten har gått ut på å utvikle ideer til bokprosjekter, tilrettelegging og oversettelse av utenlandske bøker, kontakt med norske forfattere, rådgivning og språkvask.

Har du en bokidé eller et mer eller mindre ferdig manuskript, kan du få hjelp fra Asbjørn Kvalbein som samtalepartner, og du kan få hjelp med språkvask, redigering og kontakt med forlag eller trykkeri etter nærmere avtale.

Han kan også arbeide som litterær agent, dvs. mellommann mellom skribenter og et aktuelt forlag, dessuten hjelpe som redaktør og prosjektleder.