Mentor. Medvandrer

Asbjørn står til tjeneste som samtalepartner om tjeneste og veivalg, om roller og forventninger, drømmer og visjoner.

Noen bruker ham som medvandrer eller mentor. Det  kan legges opp til samtale en times tid en gang i måneden eller oftere. Du kan avgjøre hva du vil snakke om. Du forteller om hva som opptar deg, og vi kan sammen se på mulige scenarier og muligheter. Asbjørn kan utfordre med spørsmål og nye problemstillinger.

Tjenesten er ikke ment å gi psykologisk terapi eller dyptpløyende sjelesorg. Fokus er mer på hverdagsutfordringer i relasjoner og arbeid. Her er en mulighet til å lufte sine tanker, planer, innfall, ideer og frustrasjoner med en erfaren mann i bestefarsgenerasjonen.

Hvis du vil vite mer om hva medvandrertjenesten går ut på, kan du sjekke nettstedet www.medvandring.no