Seniorkompetanse Fjellhaug – i tjeneste for NLM

Asbjørn Kvalbein er aktivt med i det frivillige fellesskapet Seniorkompetanse Fjellhaug. Det består av pensjonister som ønsker å gjøre tjenester for Norsk Luthersk Misjonssamband, hovedkontoret, Fjellhaug Utdanningssenter.og andre NLM-tiltak i Stor-Oslo. Foreningen tar inn medlemmer etter søknad og holder til i sokkeletasjen i Sinsenveien 21, i Oslo. Styrets leder er Ola Tulluan, kasserer er Eli Gjøra, og sekretær er Dagrun Pedersen.
Se hjemmesiden www.seniorfjellhaug.no
Du kan skrive til post@seniorfjellhaug.no