Asbjørn Kvalbein (født den 14. mars 1944 i Oslo) er fra nyttår 2017 pensjonist i forhold til sine tidligere arbeidsgivere Norea MediemisjonLunde Forlag og Norsk Luthersk Misjonssamband. Men han er på full tid frivillig medarbeider i disse og andre misjonstiltak.

Han er utdannet cand.theol. fra Menighetsfakultetet 1970 og har en amerikansk mastergrad i kommunikasjon fra Wheaton Graduate School 1979. Han var første redaktør for bladet Ungdom og tiden fra 1964, senere redaktør for misjonsbladet Utsyn fra 1972 og leder for Kristelig Pressekontor. Han var et år vikar som programsekretær i NRK, avdelingen for Religiøse programmer, radio, 1980-81.

I 1981 ble han rektor for Gimlekollen Mediesenter i Kristiansand. Han har også undervist som timelærer på bibel- og misjonsskolen på Fjellhaug i flere omganger, på heltid i perioden 1990-1991. Han har vært redaktør i Lunde Forlag fra 1992 og forlagssjef fra 1994 til 2005. Etter den tid har han vært i tjeneste for Norea, NLM og Lunde.

Han har hatt flere styreverv, blant annet styreleder for Drottningborg videregående skole og Norsk Lærerakademi. For tiden er han medlem av styret for Flekkerøy Media.

Han er gift med Aud Kvalbein, som har vært heltids politiker i Oslo i tolv år, men nå er daglig leder av Hjernerådet. Han er bror av Jon, Hans (død 2013), Aage og Agnar Kvalbein. Han har tre barn og åtte barnebarn.

Asbjørn Kvalbein registrerte i 2008 et personlig firma, Multi Kommunikasjon, som enkeltmannsforetak. Det har organisasjonsnummer 893427872.